Okolina škole

Smještena je na teritoriju nekadašnje Alijine mahale na Hridu. U blzini je džamija Sagr Hadži Alije sagrađena 1528. godine. U dvorištu džamije je šadrvan iz 1914. godine. Preko puta džamije je Gornja česma na Hridu koju je sagradio Hadži-efendija Fazlić.

ŽIVOT ŠKOLE – Od rođenja do danas …

Da bi historijat škole bio potpun, treba znati da je ona tokom svog postojanja imala četiri imena. *Danas je to JU OŠ “Šejh Muhamed-ef. Hadžijamaković”. Ovo ime dobila je 1992/1993. školske godine. *Utemeljena je pod nazivom “ XII osnovna škola na Hridu-Sarajevo” . Naziv datira od 01.09.1949. godine kada je u zgradi Sagr Hadži Alijinog mekteba (sagrađen 1934. godine) otvorena četverorazredna osnovna škola. Do tada područje Hrida nije imalo osnovnu školu.

Podaci iz prvog ŠKOLSKOG LJETOPISA

Ljetopis se piše od 15. januara 1973. godine. Period od 24 godine unazad opisan je na osnovu vjerodostojnih sjećanja. Ipak neki podaci su pali u zaborav. Prve školske godine 1949/1950. u školu je upisano 314 učenika. Od toga 138 dječaka i 176 djevojčica. Napravljeno je 6 odjeljenja koja su vodila tri učitelja. Učitelji su radili u paralelnim odjeljenjima. Prvi upravitelj je bila drugarica Bruvo Kristina. Osnovana je učenička biblioteka (26 knjiga) i nastavnička ( 32 knjige). Školske 1950/1951. povećava se broj učenika, ukupno 352, svako odjeljenje ima svog učitelja, ukupno 6.

Školske 1960/1961. u školi je 410 učenika raspoređenih u 11 odjeljenja. Doseljavanje stanovništva iz drugih krajeva BiH još uvijek traje. Uvjeti pod kojima je počela školska 1962/1963. godina bili su izuzetno teški. Osim postojećih prostorija u zgradi škole stvrena je jedna mala sobica za učionicu. Djeca su je zvala “podrum”. U tri učionice i podrumu smješteno je 12 odjeljenja, ukupno 422 učenika. U proljeće u “podrumu” podzemne vode izbijaju djeci ispod klupa. Nakon toliko godina rada, tada je dozvoljeno da se dogradi nova zgrada uz staru zgradu mekteba.

18. 12. 1963. godine “XIII osnovna škola” u Jarčedolima (koja postoji od 1945.) prestaje da postoji kao samostalna i pretvara se u područno odjeljenje “Osnovne škole Hrid”. 11. novembra 1963. godine školi je promjenjen naziv u “Osnovna škola Hrid”. Ovog datuma dobivena je i potvrda koja će služiti umjesto Rješenja o osnivanju prilikom registracije. * 29. aprila 1964. godine školi je treći put promijenjen naziv i sada se zove Osnovna škola “6.april” u Sarajevu. Ime je dato na osnovu datuma oslobođenja grada Sarajeva u II svjetskom ratu.

Školska 1964/1965. godina – prva godina osmorazredne škole. Nastava je počela 28.septembra, sa malim zakašnjenjem radi završetka svih unutrašnjih radova i prijema nastavnog osoblja. Odlučeno je da svečano otvaranje bude 6. aprila 1965. godine. Planirano je da stari dio škole posluži za obdanište pa je na podovima postavljen parket. Doseljavanje stanovništva dostiže kulminaciju. Nastavu pohađa 1048 učenika raspoređenih u 25 čistih i 2 kombinovana odjeljenja. Školski list “Glas” se jubilarno objavljuje.

Školske 1965/1966. godine osnovani su stručni aktivi u cilju pravilnog planiranja nastave i unapređenja nastavnog procesa ( ukupno 8 aktiva). Kao i prethodnih školskih godina i 1970/1971. godine u školi su intenzivno radile školske sekcije.

Podaci iz drugog ŠKOLSKOG LJETOPISA

Školske 1983/1984. godine nastavu pohađaju 723 učenika. Konstatovano je da se izgradnjom novih stambenih objekata u gradu broj učenika smanjuje. Školske 1987/1988. godine je po prvi put otkako je osnovana škola prešla na rad u jednoj smjeni. U matičnoj školi “Šesti april” su bili učenici predmetne nastave, a u područnoj školi, u Nalinoj ulici, premješteni su učenici razredne nastave. U područnoj školi nastava se još uvijek odvijala u dvije smjene. Od stranih jezika u nastavnom procesu su zastupljeni francuski i njemački jezik. Pronašli smo nekoliko slika sa proslave Dana škole 1988. godine u Domu kulture “Hrid”.

Školske 1989/1990. su uvedene klasifikacije, tako da je prvo tromjesječje završeno 10.11.1989. godine. Školske 1991/1992. godine došlo je do velikih promjena u školi. 21. oktobra 1991. godine sva odjeljenja se premještaju u jednu školsku zgradu (Iza Hrida 11.) Nastavu je pohađalo 635 učenika. Svečanih priredbi nije bilo, pionirska i omladinska organizacija su prestale sa aktivnostima. Te godine školska godina je odlukom Ministarstva za prosvjetu i kulturu završena 15. maja iz bezbjednosnih razloga. Školske 1992/1993.g. Skupština opštine Stari Grad Sarajevo je donjela ODLUKU da se svim školama u Starom Gradu promijeni naziv. * Od 10.12.1992. godine OŠ. “6.april” mijenja naziv u OŠ. “Šejh Muhamed-ef. Hadžijamaković”.