Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge dostavljanja pripremljene hrane (cartering). Više detalja vezanih za javnu nabavku pogledajte na sljedećem linku: http://ossmeh.edu.ba/wp-content/uploads/2021/10/USLUGA-DOSTAVLJANJA-PRIPREMLJENE-HRANE-CATERING-U-JU-OS-„SEJH-MUHAMED-EF.-HADZIJAMAKOVIC-SARAJEVO.pdf