Na osnovu člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 23/17, 33/17, 30/19, 9/20, 34/20, 33/21), direktor Javne ustanove Osnovna škola „Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković” Sarajevo, objavljuje

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Drugi rok za upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u AUGUSTU, u terminu od 01.08.2023. do 31.08.2023. godine.

Više detalja vezanih za upis pročitajte klikom OVDJE.