ZAŠTITA  OD  POŽARA

U srijedu, 29. 06. 2016. godine, u našoj školi održana je redovna obuka iz zaštite od požara za sve uposlenike što je obaveza javnih ustavova prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene list FBiH 64/2009).
Predavanje u organizaciji PROVING d.o.o.-društvo za protivpožarni inžinjering, marketing, održavanje i razvoj počelo je u 10,00 sati.
Prvi dio obuke odnosio se na tematski dio sa upoznavanjem nekih osnovnih činjenica o požaru, uzrocima, zapaljivim materijalima, reagiranju uposlenika prilikom nastanka požara, evakuaciji, vrstama gašenja, zakonskoj regulativi i sl. Predavač je bio Fikret Fejzić, uposlenik PROVING d.o.o.
pozar pozar1 pozar3 pozar4Potom je uslijedio dijalog, zatim gledanje edukativnog filma sa ovom tematikom te su svi prisutni dobili testovne listove koji će poslužiti za evoluaciju stečenog znanja.
Fikret Fejzić je potom izveo praktični dio obuke demonstrirajući kako se gasi požar protupožarnim aparatima, a potom su i uposlenici pristupili istom, vježbajući gašenje vatre.