“Podrška učenicima sa govorno-jezičkim poteškoćama”

06. 10. 2016. godine (četvrtak) u periodu od 09,30 do 12,00 sati
Održana je edukacija u sklopu projekta „Podrška učenicima sa govorno-jezičkim poteškoćama u osnovnim školama na području općine Stari Grad“ u Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ – Sarajevo.
edukacija2 edukacija3 edukacija4Prezentirane su zanimljive teme: Intelektualni deficit – potrebe i podrška (Sanela Jeina), Komunikacija sa roditeljima – saopštavanje zapažanja o učeniku (Zumreta Jeina), Analiza rezultata Projekta u prethodnom periodu i organizacija rada za tekuću školsku godinu (Sanela Agić), Aktivnosti u školskom okruženju (Azra Maljanović-Hrustemović).
Iz naše škole seminaru su prisustvovale pedagogica Emina Hrnjić i nastavnice razredne nastave Alisa Mujan i Edina Fejzagić.