U srijedu, 26.06.2013.godine u našoj školi održano je stručno predavanje i radionica za učitelje i nastavnike u inkluzivnim učionicama na temu “Rad sa djecom u autističnom spektru” na kojoj su aktivno učestvovali nastavnici naše škole.
radionicaPredavanje je održano u saradnji sa Centrom “Vladimir Nazor” .Stručnjaci iz Centra,AdmiraDedić, dipl. defektolog i Maida Redžić, dipl. defektolog, upoznale su prisutne sa problemima s kojima se nose autistična djeca, te metodama i oblicima rada s takvim učenicima.
radionica1Ova radionica potakla je mnoge nastavnike i nastavnice naše škole na dodatna pitanja i pojašnjenja o ovom kod nas još uvijek neistraženom problemu.