20. 06. 2017. godine u popodnevnim satima završena je i ovogodišnja eksterna matura.

Kao što je i bilo planirano ispiti su bili raspoređeni u dva dana i to 19. i 20. juna s tim da su u utorak realizirani ispiti iz bosanskog,hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, sa početkom u 10:00 sati i iz matematike sa početkom u 13:00 sati. Od ove godine novo je to da se ispit iz engleskog jezika polaže prvog dana.