Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo obavještava da nastava u drugom polugodištu počinje 31. januara 2022. godine u učionicama, uz poštivanje svih propisanih higijensko-epidemioloških mjera, po istom modelu kao i u prvom polugodištu ove školske godine.

Iz Ministarstva navode da je ova odluka donesena nakon niza konsultacija sa Ministarstvom zdravstva KS, Zavodom za javno zdravstvo KS, direktorima i direktoricama škola, sindikatima i Udruženjem „Vijeće roditelja Kantona Sarajevo.

“Osim zakona i podzakonskih akata referentni okvir za organizaciju odgojno-obrazovnog procesa predstavljaju i sljedeći dokumenti:

-Preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2021/22. godinu izdate od Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, august 2021. godine,
-Priručnik za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID-19 izdat od Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,  juli 2021. godine, te
-Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj školi i srednjoj školi u školskoj 2021/22. godini i Izmjena uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj školi i srednjoj školi u školskoj 2021/22. godini https://mo.ks.gov.ba/skolska20212022
-Naredbe, mjere  i zaključci Vlade Kantona Sarajevo.

“Zavod za javno zdravstvo KS uradit će Metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV-2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo. Metodološko uputstvo bit će dostavljeno školama putem Ministarstva za odgoj i obrazovanje i objavljeno na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje (https://mo.ks.gov.ba/skolska20212022) “, najavljuju iz Ministarstva.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje po prvi put je u maju 2021. provelo istraživanje o mentalnom zdravlju djece/učenika, nastavnika i roditelja. Formirana je radna grupa koja je napravila analizu rezultata istraživanja. Na osnovu analize dr.sci. Remzija Šetić, psiholog i član radne grupe, dao je preporuke i zaključke iz kojih možemo izdvojiti:

„Tokom pandemije Covid19, restrikcije koje su korištene u toku on line nastave, kod znatnog broja djece evidentirane su različite psihičke poteškoće. Od 9,3 do 13,7 posto djece ispoljavalo je različite emocionalne i ponašajne poteškoće, hiperaktivnost i poteškoće u odnosu sa vršnjacima. Kod čak 4,6 posto djece su evidentirane poteškoće koje se mogu obuhvatiti kriterijem kliničke značajnosti, gdje su učenici predmetne nastave naveli sljedeće: 42,20 posto učenika je procijenilo nedostatkom to što se ne ide u školu, 61,50 posto smatra da je najveći nedostatak nemogućnost druženja sa vršnjacima u školi, a 50,50 posto učenika je navelo da je on line učenje otežano i da je to za njih u potpunosti nedostatak”.

“Iz istraživanja smo zaključili da je djeci potrebna ljubav i nadzor, gdje su dobrim dijelom označili pozitivnim više vremena da provode sa roditeljima. Međutim, istakli su nedostatke on line nastave u smislu otežanog učenja i nedostatka druženja sa vršnjacima. Odnosno, zaključujemo da je kombinacijom tople roditeljske pažnje i strukturiranog rada kakav je u školi, i kontaktom sa vršnjacima, dostižemo poželjne uslove za njihov rast i razvoj”, naglašavaju iz Ministarstva.

Ističu da je, cijeneći dobrobit djeteta, te poštujući preporuke epidemiologa vezanih za trenutno stanje pandemije Covid19, neophodno uložiti maksimalne napore da se nastava odvija u školi, da se potencijalni rizici prenosa Covid19 svedu na najmanju moguću mjeru, jer veliki su benefiti po mentalno zdravlje djece da provode svoje vrijeme u školi, strukturiranom radu sa nastavnicima, u odnosu sa vršnjacima, te da ne zapostave prateće aktivnosti u školi i vanškolskim aktivnostima.

“Pored važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja djece, važno je da brinemo o mentalnom zdravlju školskog osoblja, a provođenje svog posla u direktnom kontaktu sa djecom je nešto što je nezamjenjivo i najbolje za održavanje dobrog mentalnog zdravlja školskog osoblja.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u toku ovog mjeseca organiziralo je stručno savjetovanje i usavršavanje za pedagoge, školske psihologe i socijalne radnike, te ćemo i u narednom periodu nastavljati razvijati programe podrške učenicima i pružati podršku direktorima/direktoricama, nastavnicima/nastavnicama i stručnim saradnicima/saradnicama”, poručuju iz Ministarstva također.

Uz poziv na odgovornost u poštivanju propisanih i preporučenih higijensko-epidemioloških mjera, te uz stalno praćenje broja oboljelih u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo će držati otvorenom komunikaciju sa odgovornim akterima odgojno-obrazovnog i zdravstvenog sistema, te će u skladu s tim po potrebi mijenjati odluke o modelu nastave.