Nakon iščekivanja rezultata drugog upisnog roka i naknadnog upisa u pojedine škole po odobrenju Ministarstva, kao i pretvaranja preliminarnih rang-lista u konačne, što u nekim školama na websajtovima još nije urađeno, odlučili smo da objavimo nepotpuni spisak naših bivših učenika i srednje škole koje su upisali.

RB

Prezime i ime učenika

Srednja škola

 1. Ahmethodžić Mirnela Tursko-bosanski koledž
 2. Alađuz Ilma Ugostiteljsko-turistička
 3. Alić Ismar Ekonomska
 4. Asani Edina Gimnazija Dobrinja
 5. Bakaršić Ilda Srednja škola primijenjenih umjetnosti
 6. Bećirević Amar Ugostiteljsko-turistička
 7. Begić Selma Ekonomska
 8. Bjelak Advan Prehrambeno-veterinarska
 9. Bjelak Arabela Ugostiteljsko-turistička
 10. Bozalija Emir Saobraćajna
 11. Burović Lamija Medicinska -Jezero
 12. Čegalj Fejsil
 13. Čeligija Dženan Elektroenergetska
 14. Čomaga Eldar Ugostiteljsko-turistička
 15. Čorbo Aldin
 16. Dedić Ajla Građevinsko-geodetska
 17. Delić Nejla Ugostiteljsko-turistička
 18. Divjan Nedim Ugostiteljsko-turistička
 19. Drapić Armin Saobraćajna
 20. Dučić Enida I gimnazija
 21. Džekman Omer Medicinska-Bjelave
 22. Gagula Vedad Drvno-prerađivačka
 23. Gibović Nejra Trgovačka
 24. Gugić Azra I gimnazija
 25. Hadžić Lamija I gimnazija
 26. Hodžić Admir Elektroenergetska
 27. Hodžić Indira Gimnazija Obala
 28. Hrvat Belma Medicinska-Jezero
 29. Indžić Muhamed
 30. Kadić Lejla
 31. Karačić Benjamin Elektrotehnička
 32. Karović Senada Ugostiteljsko-turistička
 33. Kordić Ilma Medicinska-Bjelave
 34. Kuldija Irhad
 35. Kukuljac Emina Medicinska-Jezero
 36. Mahović Amela I gimnazija
 37. Mahović Rijad Ugostiteljsko-turistička
 38. Prasko Armin Ugostiteljsko-turistička
 39. Pustahija Ajla Tursko-bosanski koledž
 40. Rizvan Nadir Elektrotehnička
 41. Sarić Semina Trgovačka
 42. Semendrić Amar Ugostiteljsko-turistička
 43. Sidran Džejna Trgovačka
 44. Spaho Edvin Ugostiteljsko-turistička
 45. Suljagić Armin Ugostiteljsko-turistička
 46. Turković Dženita Trgovačka
 47. Turković Nejra Prehrambeno-veterinarska
 48. Vatrenjak Berina III gimnazija
 49. Voloder Harisa Gimnazija Obala
 50. Zulčić Vedad Elektroenergetska
 51. Žuga Ajla Ugostiteljsko-turistička