Dana 16.12.2015. godine u prostorijama Hotela Holywood Sarajevo sa početkom u 09,00 sati održan je  Seminar Udruženja direktora/ravnatelja sarajevskih osnovnih škola. Dnevni red je, između ostalog. obuhvatao  i predavanje „Aktuelna pitanja pedagoške organizacije rada savremene škole“ prof.dr.Sait Kačapor, Pedagoški fakultet Sarajevo; kao i predavanje „Motivacija i moć uvjerenja“prof.dr. Kasim Tatić, Ekonomski fakultet Sarajevo.

seminar3seminar2

Među prisutnima je bio i Ministar za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, dr. Elvir Kazazović, koji se obratio prisutnima.

seminar1