UPRAVLJANJE PROMJENAMA U ŠKOLAMA”


15. 10. 2015. godine u hotelu Hollywod održan je  Seminar sa aktuelnom problematikom utjecaja društvenih promjena na obrazovni sistem. Predavač je bio prof.dr. Izet Rađo, redovni profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

direktor2

direktor3Seminaru je prisustvovao direktor naše škole, Kerim Fejzagić.