U četvrtak, 29.11.2012. u našoj školi održana je tribina za roditelje u organizaciji Kantonalne javne ustanova „Porodično savjetovalište“ uz odobrenje Ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo na temu „Unutrašnja motivacija djece – kako je poticati unutar porodice“Ova tema obrađuje problem slabe unutrašnje motiviranosti djece i različite izazove i dileme u  njihovom odgoju. Namjera  certificiranih predavača bila je da  ovom temom  pomognu  da roditelji upotpune svoja saznanja  o najčešćim uzrocima pada motivacije, prepoznaju osobine dobro motiviranog djeteta te način na koji mogu poticati i razvijati unutrašnju  motivaciju kod svoje djece. Tribini se odazvalo dvadesetak roditelja koji su bili zadovoljni predavanjem a kasnije su se pitanjima uključili u dijalog istakavši da ih je ova tema ponukala da preispitaju neke od svojih stavova.

   U četvrtak, 13.12.2012. god. u 17:00 sati u našoj školi bit će realizirana i druga tema „ Slobodno vrijeme djece i mladih – prostor kreativnog djelovanja“ koja obrađuje  kulturne obrasce u provođenju slobodnog vremena i razmatra strukturu slobodnog vremena djece i mladih u porodici te vannastavnih aktivnosti u školi. Kroz ovu temu roditelji će saznati kako da podstaknu dječiju kreativnost za vannastavne aktivnosti, podrže svoje dijete u organiziranju slobodnog vremena te nauče koji roditeljski interesi i stavovi utiču na slobodno vrijeme djece.