05.12.2013. godine  na Međunarodni dan volonterizma, održana je „Galerija volonterizma“ – završna manifestacija projekta „Volontiranje je cool!“.

Na manifestaciji je učestvovalo preko 150 volontera iz 33 osnovne škole sa područja Sarajeva, Mostara, Tešnja i Goražda. Cilj mainifestacije je omogućiti volonterima da prezentiraju svoj volonterski rad i angažman te da razmijene svoja iskustva koja su stekli učešćem u projektu, promovišu korisne efekte volonterizma i pozovu vršnjake na razmišljanje i uključivanje u volonterski rad. Manifestacija je bila izložbenog karaktera, ali su sve škole dobile prigodne poklone. Pored toga turistička agencija M97 TOURS nagradila je dva volonerska tima čije su im se aktivnosti najviše dopale izletom na Bijambare za petnaest učenika. Ovu nagradu pomenuta agencija uručila je OŠ „Čengić Vila“ i našoj školi. Naša škola (Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“) je bila jedina škola sa područja Općine Stari Grad koja je učestvovala u toj manifestaciji. Pet učenica predstavilo je volonterske aktivnosti našeg tima koje su se realizirale u periodu od aprila do novembra 2014. godine. Aktivnosti koje su se realizirale: učešće u humanitarnoj akciji i i školskom humanirnom bazaru za pomoć ugroženim nakon poplava, plesna radionica za djecu Doma za djecu bez roditeljskog staranja, edukativne radionice za učenike naše škole, pomoć prvačićima u prilagodbi školskom ambijentu i radu, čišćenje dvorišta, učešće u manifestaciji obilježavanja „Dječije nedjelje“i slične druge aktivnosti. Projektom je koordinirala pedagogica Emina Hrnjić u saradnji sa nastavnicom engleskog jezika Čehajić Amelom.

volontiranje

Anesa,Minela,Lejla,Ilhana i Sarah sa pedagogicom

Anesa, Minela ,Lejla, Ilhana i Sarah sa pedagogicom