(Aktivnosti Ekološko-izviđačke sekcije)

Napravljen je projekat Kompostiranje u JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“. Ovaj projekat uključuje izgradnju komposišta i sve ostale aktivnosti Ekološko-izviđačke sekcije u vezi sa ovim. Kompostiranje je najstariji način recikliranja otpada. Radi se o postupku biološke razgradnje organskih materijala, čime se biološki otpad smanjuje, a kao rezultat toga nastaje kompost koji sadrži humus i druge hranjive tvari. Komposište su napravili vrijedni školski majstori u vidu željezne konstrukcije koja je postavljena na sjevernom dijelu školskog dvorišta (ispod kancelarije sekretara). Aktivnosti prikupljanja otpada za kompostiranje slijedili su svi učenici i uposlenici škole. Akcija će trajati danima, a sakupljat će se bio otpad bogat ugljikom: pokošena trava, lišće, uvelo cvijeće, korov, usitnjeno granje, pepeo drvenog ugljena ili drva…; zatim bio otpad bogat dušikom: sirovi ostaci povrća, kora krumpira, ostaci voća, kora agruma (usitnjena), talog kahve, ostaci čaja, ljuske jaja,… Voditelj ovih aktivnosti je nastavnica Biologije Anesa Škaljo.