Obilježili smo Svjetski dan poezije

   U ponedjeljak 22. marta obilježili smo Svjetski dan poezije.

   Na nastavi bosanskog jezika i književnosti, učenici šestog, sedmog i osmog razreda, su se okušali u pisanju poezije.
Rezultate njihovog rada pogledat ćete uskoro na školskoj web i facebook stranici povodom obilježavanja Dana škole. Naime, učenici su imali zadatak napisati pjesmu na temu “Moja škola” povodom Dana škole, vodeći se mišlju da je škola most između porodice i društva.

 

   Realizirajući ovu kreativnu radionicu u našim razredima, u kojoj su se učenici okušali u poetskom izrazu, i mi smo bili dijelom obilježavanja Svjetskog dana poezije. Cilj je bio da učenici prate ponuđene lirske pjesme koje realiziraju u nastavnom procesu te da inspirirani njihovim porukama kreiraju vlastitu lirsku pjesmu dajući joj svoj identitet i značenje. Ovakav način rada u skladu je s načelima emotivne pedagogije jer motivira za čitanje i stvaranje, te pruža uvide u različite mogućnosti jezične, slikovne i misaone kombinatorike.

   Znači radionica je imala više pravaca kreativnog rada, čitanje umjetničke poezije, traženje poruka i ljepote izraza u tim djelima, kreiranje vlastitih stihova i potom čitanje svojih pjesama, čime smo na zabavan i stvaralački način proslavili praznik poezije.