Prvi nastavni dan je počeo intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine. Himna je intonirana i prije početka priredbe povodom prijema prvačića.
prvačići i himna

 

 

U nastavku možete pogledati neke isječke sa priredbe povodom prijema prvačića.
priredba2priredba1

priredba3

Foto: Faris Smajić, IX-1

 

 

 

 

 

 

 

 
Na kraju učiteljica Lejla Čengić je prozvala svoje nove učenike. Upoznajte naše PRVAČIĆE .

I-1 razred sa učiteljicom. Ajanović Ajna, Alić Muhamed, Alić Lejla, Čengić Hana, Drugović Iman, Efendić Lamija, Hećo Almedina, Kabahija Imran, Kadić Asija, Kadrić Nedim, Kajanija Amina, Kršo Afan, Mekić Imad, Mahović Danis, Oruli Dinalda, Prljača Hana, Skorupan Amra i Šumar Alina

I-1 razred sa učiteljicom.
Ajanović Ajna, Alić Muhamed, Alić Lejla, Čengić Hana, Drugović Iman, Efendić Lamija, Hećo Almedina, Kabahija Imran, Kadić Asija, Kadrić Nedim, Kajanija Amina, Kršo Afan, Mekić Imad, Mahović Danis, Oruli Dinalda, Prljača Hana, Skorupan Amra i Šumar Alina