U Regionalnom centru OŠ „Safvet beg Bašagić“, Sarajevo, u subotu 11.03.2017. godine, održana je edukacija za nastavnike/mentore te upoznavanje sa mBot robotima i to za 16 škola i udruženja koji su bili raspoređeni u ovom centru.
Edukaciji su prisustvovali mentori (nastavnici ili učitelji) koje je škola prijavila putem aplikacijske forme ili putem emaila. Iz naše škole edukaciji je prisustvovao nastavnik informatike i tehničke kulture Emir Jasenčić.
Roboti će se koristiti za potrebe škole u sklopu sudjelovanja u SPARKreators ligi u organizaciji Udruge „Pozdrav svijete“ Mostar koja je i donirala robote školama.