U četvrtak, 25.01.2018. godine, u OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” održan je stručni seminar iz oblasti digitalnih kompetencija.
Teme stručnog seminara bile su:
“Izrada nastavne pripreme, testa, nastavnog listića, prezentacije i komunikacija putem e-maila (prezentacija, praktični dio, diskusija, razgovor, zaključci)“, predavači: Adin Begić, Edin Smajić, Ibrahim Muharemović.
Na seminaru prisustvovala nastavnica Sabina Pašalić