26. novembra u hotelu Hollywood održan je aktiv  direktora iz sarajevskih osnovnih škola na kojem je prezentiran izvještaj o učenju i vladanju u osnovnim školama za šk. 2014/2015. godinu.
aktiv1Izložene su i teme za Stručno usavršavanje nastavnika iz oblasti građanskog obrazovanja CIVITAS, Ivana Kesić i Program za integraciju poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje, Boris Ćurković.aktiv2