U ponedjeljak, 20.1.2020. godine u 10.00 sati u Multimedijalnom centru na Ilidži (bivše kino Igman) održan je sastanak Aktiva nastavnika nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost.

Ova vrsta edukacije nastavnog kadra organizirana je u saradnji Prosvjetno-pedagoškog zavoda KS sa Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu i Udruženjem nastavnika i profesora Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i knjiżevnosti, Srpskog jezika i književnosti.
Iz naše škole sastanku su prisustvovali Maja Hrnjica i Kerim Fejzagić, nastavnici nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost.
Nakon prijavljivanja učesnika uslijedilo je uvodno obraćanje dr. sc. Nihade Ğolić, direktorice PPZ-a, i direktora Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, dr. sc. Alena Kalajdżije, a potom i uvodno izlaganje mr. Arnele Trešnjo, stručne savjetnice, na temu Prezentacija Zaključaka i prijedlog Zbornika sa Naučnog savjetovanja Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost naroda Bosne i Hercegovine u obrazovnom sistemu u BiH.
Nakon kraće pauze dr. sc. Alen Kalajdżija i dr. sc. Erma Ramić-Kunić govorili su o temi Bosansko jezičko naslijeđe u funkciji razvijanja pozitivne svijesti o bosanskom jeziku u nastavnoj praksi. Nakon ove teme elaborirana je tema Razvoj pravopisne norme bosanskog jezika a predavači su bili dr. sc. Jasmin Hodžić i mr. sc. Zenaida Karavdić. Potom je uslijedilo predavanje
mr. sc. Aide Kršo na temu Stručno-metodički obrasci za određivanje padežnih oblika.
Posljednje izlaganje bila je prezentacija me. sc. Vahida Mulića “PISA 2018 Izvješće za Bosnu i Hercegovinu” koje predstavlja rezultate sudjelo‑
vanja naše zemlje u Programu za međunarodnu procjenu učenika (PISA) unutar Organizacije za ekonomsku
suradnju i razvoj (OECD), usmjerenoga na učinkovitost školskih sustava na temelju dobivenih rezultata koji
daju profil znanja i vještina učenika, kao i vezu između postignuća i demografskih, socijalnih i ekonomskih
obrazovnih varijabli. Bosna i Hercegovina 2018. godine pridružila se državama koje sudjeluju u PISA istraživanju od početka programa 2000. godine.
Nakon pomenutih izlaganja uslijedila je diskusija sa svim učesnicima koja je uključivala raznolika pitanja i razmjenu stavova i utisaka.
Edukacija je završena u 14.00 sati.