U sklopu Programa prevencije nasilja i maloljetničke delinkvencije, učenici iz 6 starogradskih osnovih škola, zajedno sa njihovim pedagozima, posjetili su danas Općinu Stari Grad, jer jedan od najvažnijih ciljeva ovog Programa je upoznavanje učenika sa lokalnom zajednicom, te njenoj funkciji i važnosti. Njihovi domaćini  bili su načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, stručna savjetnica u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Edina Ušanović i stručna saradnica u Službi za obrazovanje, kulturu i sport Enida Osmanagić. Učenici su bili veoma znatiželjni i uputili su dosta pitanja načelniku Hadžibajriću o strukturi, aktivnostima, planovima, ali i problemima sa kojim se susreće Općina , te na koji način riješiti te probleme. Načelnik je ukratko predstavio strukturu Općine, napominjući učenicima da Općina nije samo Šalter sala, već i mnoge druge službe i sektori koje se trude da život građana Općine Stari Grad učine boljim i kvalitetnijim. Vijeće učenika u Općini1Posebno se osvrnuo i na dugogodišnji problem sa kojim se susreće Općina, a to je problem nadležnosti nad određenim oblastima. „Ipak i pored tog problema, te iako joj nije bila obaveza, u posljednjih 8 godina Općina Stari Grad Sarajevo je investirala oko 7 miliona KM na potrebe škola“, dodao je načelnik Hadžibajrić. Kasnije su općinske službenice Edina Ušanović i Enida Osmanagić govorile učenicama više o svojim službama i poslovima koje one obavljaju. Na samom kraju ovog ugodnog druženja, učenici i pedagozi su se zahvalili svojim domaćinima, te su posebno istakli da niti jedna škola sa područja općine Stari Grad nije ostala zapostavljena u svojim zahtjevima prema načelniku i ostalim općinskim službama.
Preuzeto sa www.starigrad.ba

Vijeće učenika u Općini

Vijeće Učenika uOpćini01Vijeće učenika u Općini3