Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24, stav 8. i 12. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17, 33/17), u školskoj 2017/2018. godini, u aprilu i maju sprovodi internu evaluaciju znanja učenika drugih, četvrtih, petih, sedmih i osim razreda osnovnih škola iz određenih nastavnih predmeta.

U osnovnoj školi „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ realizirane su aprilske interne evaluacije u skladu sa spiskom i terminima dostavljenim iz Ministarstva. U ponedjeljak, 16.4.2018. godine, održana je prva interna evaluacija iz nastavnog predmeta Priroda u V razredu. U periodu od 16.4.2018. do 20.4.2018. godine, uspješno su realizirane i interne evaluacije iz predmeta: Tjelesni i zdravstveni odgoj (VII razred), Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost (II razred), Moja okolina (IV razred), Historija (VII razred) i Likovna kultura (VIII razred). U periodu od 23.4.2018. do 27.4.2018. održane su evaluacije iz predmeta: Muzička kultura (II razred), Likovna kultura (IV razred), Fizika (VII razred), Hemija (VIII razred) i Društvo (VIII razred).

Interna evaluacija se sprovodi u školi koju učenik pohađa i realizira se anonimno. Rezultati se ne ocjenjuju i ne ulaze u zaključnu ocjenu iz predmeta niti imaju uticaj na opći uspjeh učenika.

Cilj interne evaluacije je, kako ističu iz Ministarstva „sistemsko unapređenje odgojno-obrazovnog procesa“.