NOVA 1434. HIDŽRETSKA GODINA
Večeras, sa akšam-namazom nastupa  Nova 1434.  godina po Hidžri.

Hidžra je preseljenje poslanika Muhammeda a.s. i prvih muslimana iz Mekke u Medinu i polazna je tačka računanja vremena muslimanskog kalendara.
Prema proračunu, Hidžra se dogodila 20. septembra 622. godine, te utvrđivanje ovog događaja kao početka računanja vremena datira od halife Omera, a odluka je donijeta 17 godina nakon Hidžre.
Mjesec muharrem je određen kao prvi mjesec u godini, zato što se ponovo počinjalo s radom nakon povratka s hadža.

Kraj jedne i početak druge hidžretske godine prilika da se preispitamo šta smo od djela učinili, šta smo propustili da nadoknadimo i kako dobra djela da uvećamo. Muslimani širom svijeta novu godinu dočekuju u ibadetu učenjem Kur’ana i mevluda.

SVIM PRIPADNICIMA ISLAMSKE VJEROISPOVJESTI ŽELIMO BERIĆETNU I HAIRLI NOVU 1434. HIDŽRETSKU GODINU!!!