ČETVRTI RAZRED

IV-1/Učiteljica: Alma Udovčić

RB

PREZIME I IME UČENIKA

1.

Alić Adis

2.

Alić Enisa

3.

Drapić Amer

4.

Džuho Amar

5.

Đozo Adna

6.

Gagula Nermina

7.

Gegić Hana

8.

Gluhović Lamija

9.

Hajdarević Berin

10.

Hindić Ali

11.

Hodžić Dino

12.

Hošo Hena

13.

Imeri Ervin

14.

Kadrispahić Adna

15.

Kršo Nudžejma

16.

Kundo Ali

17.

Kuršumović Sarah

18.

Maletović Faris

19.

Mangafić Muhamed

20.

Mašić Faris

21.

Mujak Ajla

22.

Mujan Hamza

23.

Nezović Medina

24.

Rojo Imran

25.

Salkić Eman

26.

Semendrić Emina

27.

Sudić Melina

28.

Šehović Hamza

29.

Vatrić Haris