IME I PREZIME

Zvanje i funkcija

Azemina Bogadanović

Profesorica filozofije i sociologije, predsjednica

Nermina Kurtović

Profesorica historije, član

Alma Udovčić

Profesorica razredne nastave, član

Ešref Aličković

Profesor sigurnosti, član

Enida Osmanagić

Profesorica razredne nastave, član

Edina Hadžić

Doktorica medicine, član

Kemal Ibišević

Diplomirani pravnik, član