U utorak, 17.10.2017. godine, obilježen je Dan bijelog štapa druženjem sa članovima Sportskog društva slijepih i slabovidnih KS. Tom prilikom održano je i takmičenje učenika osnovnih škola u pikadu za slijepe (pet učenikaVII razreda). Zvučni pikado daje zvučnu informaciju o svemu što se dešava, odnosno koju boju ste pogodili, koliko imate poena, kada ste završili, koja je runda… Ova igra poboljšava prostornu orijentaciju, nema starosnih ograničenja, a za slijepe osobe veoma je važan taj socijalni momenat koji se ostvaruje kroz ovaj vid sporta, kao i takmičarski duh. Našu školu predstavljali su učenici: Smailbegović Tarik /VII-1/, Peci Suada /VII-1/, Selimović Taida /VII-1/, Gagula Rijad /VII-2/, Mahović Sarah /VII-2/. Tom prilikom naša ekipa pokazala se odlično u ovoj sportskoj disciplini, osvojivši prvo mjesto u konkurenciji pet starogradskih osnovnih škola. Učenici su bili u pratnji direktora Kerima Fejzagića. Predsjednik društva Kenan Kudus je zaželio dobrodošlicu svim prisutnim. Naglasio je da je do sada društvo realizovalo mnogoprojekata, ali inkluzija kroz sport je projekat na koji je najviše ponosan.
Općina Stari Grad finansira projekat “Problem bijelog štapa – inkluzija kroz sport” koji ralizira već godinama Sportsko društvo slijepih i slabovidnih osoba Kantona Sarajevo u četvrtim razredima osnovnih škola s područja naše općine. Uskoro će u našoj školi biti realizirana nova radionica u ovoj školskoj godini. Cilj je da učenici bolje shvate i razumiju ovu kategoriju, te na praktičnim primjerima vide na koji način se slijepi i slabovidni intergrišu u društvu. Planirano je uključivanje i učenika ostalih razreda u slične inkluzivne aktivnosti.