dan-jabuke1
Naša Ekološka sekcija je tokom velikog odmora informativnom radioemisijom,
a kasnije i čašćenjem ostalih obilježila 20. oktobar -Dan jabuke.
dan-jabuke2dan-jabuke

 

 

 

 

 

dan-jabuke4dan-jabuke5