Danas, 26. 01. 2018. realizirana  je edukacija za uspješnu primjenu e-dnevnika za sve nastavnike u našoj školi.
U skladu sa najavama, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS započinje u drugom polugodištu uvođenje i implementaciju e-dnevnika u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Kako bi se implementacija e-dnevnika obavila besprijekorno, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS organiziralo je edukaciju za EMIS koordinatore i jednog nastavnika razredne nastave. Obuku su iz naše škole prošli nastavnici Emir Jasenčić (EMIS koordinator) i Edina Fejzagić (predsjednica Aktiva razredne nastave naše škole). Potom su oni u školi, poslije sjednice Nastavničkog vijeća, educirali sve ostale nastavnike. Ovim aktivnostima započinje uvođenje e-dnevnik u sve škole koji bi, prema najavama Ministarstva, uskoro trebao u potpunosti zamijeniti dosadašnji printani obrazac odjeljenjske knjige.