Danas, 17.01.2018., je realizirana edukacija za nastavnike matematike na PMFu Sarajevo od 9,00-16,00 prema sljedećem rasporedu: Dina Kamber-Hamzić MA ( Geogebra), doc.dr.Fikret Cunjalo ( Formula uključenja i isključenja) i doc.dr. Zenan Sabanac ( Ishodi učenja u nastavi matematike). Edukaciji su prisustvovali nastavnici: Delić Salko i Bayram Samira.