OBUKA PEDAGOGA

U ponedjeljak, 12.03.2018. godine, u prostorijama Službe za zapošljavanje, odnosno biroa Centar, održana je obuka za pedagoge/psihologe osnovnih škola sa područja KS. Polaznci su podijeljeni u tri grupe. U prvoj grupi nalaze se pedagogica naše škole, Emina Hrnjić. JU Služba za zapošljavanje KS i ove školske godine u saradnji sa pedagozima/psiholozima nastavlja inoviranje aktivnosti profesionalne orijentacije, na način da školskim stručnim saradnicima, koji u sklopu svog plana rada realiziraju časove profesionalne orijentacije pruža dodatnu obuku iz oblasti rada i zapošljavanja, a nakon koje oni postaju nosioci ove aktivnosti u svojim školama, s ciljem lakšeg i bržeg integrisanja mladih na tržište rada.
U srijedu 14.03.2018. održana je obuka pedagoga u cilju usavršavanja i prenošenja iskustava o izradi “Individualnih planova podrške” (IPP). Individualni plan podrške su preventivne aktivnosti koje se provode u okviru škole sa učenicima koji imaju potrebu za određenim vidom podrške u okviru svakodnevnih aktivnosti u radu sa djecom. Obuku je organiziralo Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.