U utorak, 29.01.2019. godine, u prostorijama Gimnazije Obala – Centar za edukaciju, održana je edukacija direktora svih osnovnih škola sa područja općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Vogošća u organizaciji Prosvjetno-pedgoškog zavoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Edukaciji je prisustvovao i direktor naše škole Kerim Fejzagić. Nakon pozdravnih riječi ministrice Zinete Bogunić uslijedila su predavanja sa sljedećim temama: “Kvalitetna škola-Škola po mjeri djeteta/učenika” i “Kvalitetna škola – Uloga direktora u kreiranju kvalitetne škole”. Ove dvije teme realizirao je predavač Vahid Mulić, stručni savjetnik za razrednu nastavu. Realizirana je i tema “STEM pristup u obrazovanju” od strane stručne savjetnica za matematiku Aide Rizvanović. Nakon evaluacije obrađenih tema seminar je završen u 12.15 sati.