dddU hotelu Holivud na Ilidži Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS danas je realiziralo promociju inovativnih nastavnika koji se u planiranju i realizaciji nastavnih sadržaja koriste ITC tehnologijom.
Iz naše škole ovim prezentacijama prisustvovali su direktor škole Kerim Fejzagić i nastavnik likovne kulture Ekrem Čorbo.Planirano je da nastavnici i predstavnici škola svoja stečena iskustva i saznanja prezentiraju nastavničkim vijećima u školama.
ddd1