DRUGI SIMPOZIJ O BOSANSKOM JEZIKU

U Sarajevu je 12. i 13. marta održan Drugi simpozij o bosanskom jeziku pod nazivom Istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Simpozij je organizirao Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu. Organizator je postavio pred sebe zadatak, s jedne strane, da ovaj Simpozij bude platforma za otvorenu i naučno utemeljenu razmjenu mišljenja o različitim aspektima istraživanja, normiranja i učenja bosanskog jezika, a s druge strane, želio je ukazati na izostalu podršku i nebrigu društvenih struktura o pitanju bosanskog jezika.
Samoj ceremoniji otvaranja Simpozija prisustvali su zvaničnici iz političkog i javnog života, Damir Mašić, federalni ministar za nauku i obrazovanje, prof. dr. Ugo Vlaisavljević, prorektor Univerziteta u Sarajevu, te Sifet Kukuruz, pomoćnik ministra za obrazovanje. Oni su u svojim obraćanjima ukazali na važnost ovakvog skupa te uputili čestitke Organizatoru.
Skupu se u ime Organizatora obratio i direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu dr. sc. Alen Kalajdžija. Naglasio je da je cilj Simpozija bio da se jasno i glasno pošalje poruka javnosti, kako mislimo, govorimo i pišemo bosanski, te da je bosanski jezik neodovojivi dio našeg intelektualnog bića, nacionalnog identiteta, kulturnog integriteta te naša moralna obaveza. Naglasio je da je ipak potrebno više dobre volje i svijesti o važnosti očuvanja maternjeg jezika. Pored te svijesti kao narod moramo biti opredijeljeni za sistemske i institucionalne mehanizme zaštite našeg kulturnog identiteta.
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu u skladu sa svojim uistinu ograničavajućim materijalnim, stručnim i infrastukturnim resursima pružit će svaku vrstu naučne i stručne podrške u oblasti bosanskog jezika. Poznato je da društvena zajednica ne daje dovoljno podrške ovoj jedinstvenoj naučnoj ustanovi na području na Bosne i Hercegovine, što ne znači da podrške uopće nema, ona je tu, prisutna je, ali ona u ovom trenutku nije dostatna.
Učešće na Simpoziju uzelo je 47 stručnjaka iz lingvističkih, filoloških i srodnih oblasti na kojem su iznesena nova i zanimljiva zapažanja o raznim aspektima koji su u vezi s istraživanjem, normiranjem i učenjem bosanskog jezika.
Profesor dr. Dževad Jahić je govorio o tome šta je urađeno u proteklih dugih sedamnaest godina i šta još treba da se uradi na polju lingvistike i slavistike. Najavio je novu generaciju historičara bosanskog jezika, ne predstavljajući nikog posebno, i istakao koji je slijedeći njihov projekt, a to je historijski rječnik bosanskoga jezika.Biće potrebno prilično vremena da se on sastavi i izradi.
Referati koji su podneseni na Simpoziju ukazali su na činjenicu da je jezik najvažniji i najefikasniji instrument komunikacije koji je na raspolaganju čovjeku. Zahvaljujući jeziku kao komunikacijskom alatu ljudi su u mogućnosti prenositi ili dijeliti informacije i znanja, iskustva i opažanja, osjećaje i misli.

Osim te primarne funkcije, pojedini referati razmatrali su jezik u smislu nacionalnog značaja, pritom naglašavajući njegovu simboličku dimenziju u kontekstu identiteta, odnosno sociolingvističkog identiteta pojedinca. U vezi s tim je iznesen općenit zaključak, da je jezik bitna komponenta nacionalnog identiteta čovjeka i osnovni parametar kulture, te da su u nacionalnom jeziku naše domovine sadržana sva iskustva i sve vrijednosti koje su naslijeđene iz dugogodišnje tradicije bosanskohercegovačke jezičke zajednice.
Na kraju skupa, doneseni su zaključci koji se odnose na one problemske tačke kojima će se u narednom periodu baviti naučno i stručno osoblje iz oblasti lingvistike. Donesen je i zaključak koji se odnosi na vremensku dinamiku održavanja simpozija o bosanskom jeziku.
Iz naše škole Simpoziju su prisustvovao direktor škole, Kerim Fejzagić i nastavnice Merima Slinić i Maja Hrnjica.