U srijedu 12.12.2018. godine u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo (ul. La Benevolencije br. 8) održana je edukacija za sekretare osnovnih i srednjih škola u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. Polaznici edukacije su podijeljeni u pet grupa, a edukacije su se održavale od 11. do 18.  decembra. Sekretari škola imali su edukaciju u terminu od 17.00 do 20.40 sati. Iz naše škole edukaciji je prisustvovala Nezira Brigić.

Predavači na  su bili: Sifet Kukuruz, Abid Fejzić i Asmir Hasičić

Tema edukacije bila je radno pravni odnosi sa posebnim osvrtom na zaštitu ličnih podataka. U okviru edukacije obrađene su i teme vezane za evidenciju o radnom vremenu radnika te zaštite prava radnika kroz Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo.