ZAŠTITA OD POŽARA

Danas je u našoj školi održana  redovna obuka iz zaštite od požara za sve uposlenike što je obaveza javnih ustanova prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službeni list FBiH 64/2009).

     Predavanje u organizaciji firme PROVING d.o.o. Sarajevo –  društvo za protivpožarni inžinjering, marketing, istraživanje i razvoj je počelo u 10,00 sati .
obuka uposlenikaPrvi dio obuke  odnosio se na teoretski dio sa upoznavanjem osnovnih činjenica o požaru, načinima nastanka, uzrocima, zapaljivim materijama… reagiranju uposlenika prilikom nastanka požara, evakuaciji djece i uposlenika, vrstama gašenja, preventivi… zakonskoj regulative i sl. Predavač je bila Suada Ivanović koja je nakon predavanja prisutne uputila da postavljaju pitanja. Pitanja su bila interesantna i svrsishodna te su razjašnjene mnoge dileme.

obuka uposlenika1  obuka uposlenika2

Nakon toga uslijedlia je prezentacija edukativnog filma sa ovom tematikom, a potom su svi prisutni dobili testovne listiće koji će poslužiti za evoluaciju stečenog znanja.

     Fikret  Fejzić, uposlenik firme PROVING d.o.o., na školskom igralištu izveo je praktični dio obuke demonstrirajući kako se gasi požar protupožarnim aparatima, a potom su ostali pristupili istom.

obuka uposlenika3obuka uposlenika4

obuka uposlenika6obuka uposlenika5