Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Institutom za razvijanje osobne kakovosti iz Slovenije, organiziralo je edukaciju direktora osnovnih škola o realizaciji Programa “Razvijanje samopouzdanja u školskoj sredini” koji je implementiran u Sloveniji, dana 05.05.2016. godine u hotelu Hollywood. Navedenoj edukaciji prisustvovao je direktor škole Kerim Fejzagić.
edukacija za direktoreedukacija2