disleksija4

 

04. 10. 2016. godine u okviru sedmice  podizanja svijesti o disleksiji Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Udrženjem za pomoć osobama sa disleksijom “Vjetar” je organiziralo seminar na temu “Disleksija, kako je prepoznati i pružiti podršku”.

disleksija
Predavanje je održala vanredna profesorica sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odsjek “Logopedija i audiologija”.
disleksija3 disleksija1

 

 

 

 

 

 

Iz naše škole ovoj edukaciji prisustvovala je Maja Hrnjica, nastavnica bosanskog,hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.
disleksija2disleksija5