Edukacija i rehabilitacija osoba s razvojnim teškoćama

04. 10. 2016. godine (utorak) u periodu od 08,00 do 16,00 sati
U organizaciji Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, a u okviru manifestacije „Dječija nedjelja“ održan je seminar na temu Edukacija i rehabilitacija osoba s razvojnim teškoćama.
Nakon uvodne riječi doc. dr. Naima Salkića, direktora Centra, uslijedio je prvi blok predavanja. Moderatori su bile prof. dr. Emira Švraka i prof. dr. Edina Šarić, a uslijedila su izlaganja  doc. dr. Naima Salkića, mr. sci. Merjeme Ljevaković i mr. sci. Medihe Pavlakić-Hadžiefendić, zatim mr. sci. Alme Tuzi, prof. dr. Emira Švrake i prof. dr. Dijane Avdić.
edukacija1Poslije kraće pauze uslijedio je je drugi blok predavanja. Moderatori su bili prof. dr. Husnija Hasanbegović i prof. dr. Indira Mahmutović, a uslijedila su izlaganja doc. dr. Esada Mahmutovića, prof. dr. Husnije Hasanbegovića, prof. dr. Edine Šarić, prof. dr. Indire Mahmutović i mr. sci. Berke Klinić.
Iz naše škole seminaru su prisustvovale pedagogica Emina Hrnjić i nastavnica razredne nastave Alma Drljević.