U petak, 15.12.2017. godine, u Hotelu „Hills“ Ilidža održana je edukacija za primjenu Matrice indikatora za prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja. Svrha ove edukacije, koju je organiziralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, jeste upoznavanje i adekvatan način primjene nastavnika, profesora, pedagoga, psihologa i socijalnih radnika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo sa Matricom indikatora za prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja.
Iz naše škole ovoj edukaciji prisustvovali su Emina Hrnjić i Niđara Kafadar, svaka škola delegirala je po dva predstavnika i to pedagoga i jednog nastavnika. Oni će stečena znanja prenijeti kolegama u svojim školama.
Naime, u pitanju je projekat kojeg realizira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u saradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu. U BiH do sada nije postojao ujednačen kriterij za procjenu „djece u riziku“, kroz proces standardizirane procjene. To je dovodilo do toga da nastavnici, ali i svi drugi uključeni u odgojno-obrazovni proces nisu imali jasnu, objektiviziranu mjeru za ocjenu djece sa neprihvatljivim ponašanjem. Nepostojanje jedinstvenog standarda prepoznavanja vodilo je do nenamjernog zanemarivanja najboljeg interesa djece.

ª
Pomenuti mjerni instrument (matrice) već dvije godine kreiraju i testiraju doktori psihologije, pedagogije, kriminologije, socijalnog rada, nastavnici, socijalni radnici, pedagozi i psiholozi, profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja sa područja cijele Bosne i Hercegovine.
Prošle školske godine realiziran je prvi dio aktivnosti iz Pilot projekta u devet osnovnih i četiri srednje škole sa područja Kantona Sarajevo i u Republici Srpskoj. Nakon izvršene analize neki indikatori iz instrumenta su izbačeni, izmijenjeni ili dopunjeni.
Također, instrument je nakon prvog dijela Pilot projekta, prilagođen za uzrast od I do V, od VI do IX razreda osnovne škole i od I do IV razreda srednje škole i tako dobio formu koja može biti primijenjena u radu sa djecom svih uzrasta u osnovnim i srednjim školama.
Druga faza Pilot projekta u Kantonu Sarajevo, u osnovnim i srednjim školama, trajat će od februara do maja 2018. godine
Matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja predstavlja pomoć nastavnicima i svim zaposlenim u školi, jer nastavnici nakon identificiranja „djece u riziku“ ne ostaju sami u procesu pružanja pomoći i adekvatne brige prema djetetu, već obavezu uključivanja pri pomoći djetenu imaju i drugi partneri iz društvene zajednice (nadležni Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje, Ministarstvo unutrašnjih poslova i druge institucije i pojedinci).
Pomenuta matrica sadrži i indikatore koji jasno ukazuju na odnos roditelja prema učeniku i odnos roditelja prema nastavnicima što je vrlo važno, jer nastavnici svakodnevno svjedoče da roditelji u svim situacijama ne postupaju u najboljem interesu djeteta.
Primjenom Matrice indikatora za prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja podijelit će se odgovornost i briga za djecu vodeći se principom najboljeg interesa djeteta.