Digitalne kompetencije

U petak, 29. 12. 2017. godine u 17,00 sati održan je prvi modul edukacije sedme grupe nastavnika u oblasti sticanja digitalnih kompetencija i vještina – izrada digitalnih nastavnih sadržaja. Sve grupe broje po 24 nastavnika, polaznika edukacije. Za edukaciju su iz naše škole izabrane nastavnice Almira Karčić, Sabina Pašalić i Mukadesa Delić.

Obuka je održana u prostorijama Centra za obrazovanje i poduzetništvo (e-učionice) u ulici Alojza Benca broj 4. Nastavnici će po završetku edukacije steći osnovna znanja i vještine za korištenje hardvera i softvera i izrade digitalnih nastavnih sadržaja te će stečena znanja prenijeti kolegama u svojim školama.