U ponedjeljak i utorak, 22. i 23.01.2018. godine, održano je stručno usavršavanje nastavnika/profesora hemije i to prvog dana u prostorijama JU Gimnazija Obala, a drugog dana u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prvog dana realizirane su teme: “Evaluacija testova znanja u nastavi Hemije” (predavač prof. dr. Fehim Korać) i ” Miskonepcije u poučavanju fizikalno-hemijskih koncepata” (predavač prof. dr. Sanjin Gutić). Drugog dana realizirane su teme: “Senzibilizacija na potrebe i različitosti u sposobnostima učenika sa poteškoćama u razvoju” (predavač asist. Anida Sadiković) i “Odgojno-obrazovni rad sa učenicima sa teškoćama u razvoju” (predavač asist. Anida Sadiković). Edukaciji je iz naše škole prisustvovala nastavnica hemije Jasna Zelić.