SVJETSKI ETOS U BOSNI I HERCEGOVINI

Tokom vikenda, 24. i 25. 9. 2016. godine u hotelu  Hollywood  u organizaciji TPO ( Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija) održana je dvodnevna edukacija  pod nazivom “Svjetski etos u školi“za nastavnike i nastavnice društveno-humanističkih nauka iz  osnovnih škola. etos-u-skolietos-u-skoli1Iz naše škole  edukaciji je prisustvovala nastavnica koja predaje Društvo/Kulturu/Religuju, Nermina Kurtović, prof.historije.
Na kraju edukacije uspješni učesnici su dobili certifikate.etos-u-skoli2 etos-u-skoli3etos-u-skoli4