23.01.2018. godine, održano je stručno usavršavanje pedagoga u prostorijama Centra za obrazovanje i poduzetništvo (ul. Alojzija Benca br. 4) u Sarajevu, u periodu od 10,00 do 11,00 sati. Edukaciji je prisustvovala pedagogica škole Emina Hrnjić koja se nalazila u drugoj grupi za edukaciju.