UPOZORAVANJE NA OPASNOST OD MINA

Danas, 09.3.2017. godine, u našoj školi je održano predavanje na temu “Upozoravanje na opasnost od mina“ za učenike četvrtog razreda. Temu su realizovali pripadnici EUFOR-a, članovi slovačkog LOT tima.

Učenici su sa velikom pažnjom pratili prezentaciju i aktivno se uključili u razgovor o minama. Upoznati su sa raznim opasnostima koje donose mine, te kako reagirati ukoliko dođu u dodir sa minama.

 

 


Na kraju predavanja, predstavnici EUFOR-a su učenicima podijelili prigodne poklone.