Dragi učenici, dragi roditelji,

u skladu sa Kalendarom aktivnosti, učenici završnih razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo će polagati eksternu maturu za školsku 2021/2022. godinu, 16. juna (četvrtak) i 17. juna (petak) 2022. godine.

Termini održavanja ispita eksterne mature su:

• 16.6.2022. (četvrtak) – 9:00h – 10:00h – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost,

• 16.6.2022. (četvrtak) – 11:00h – 12:00h – Engleski jezik,

• 17.6.2022. (petak) – 9:00h – 10:00h – Matematika.

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili izvan Kantona Sarajevo potrebno je da prijavu za polaganje eksterne mature izvrše najkasnije danas, 13. juna 2022. godine.

Sve informacije o eksternoj maturi za školsku 2021/2022. godinu su objavljene na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, sekcija Eksterna matura – https://mo.ks.gov.ba/eksternamatura