PROBNO TESTIRANJE Kao što je i najavljeno iz Ministarstva, u ponedjeljak 08.04.2012. godine je počeo pilot projekat – simulacija eksterne mature u dvije osnovne škole (JU OŠ „Porodice ef. Ramić“ i JU OŠ „Behaudin Selmanović“), kao i probno testiranje iz predmeta koji će se polagati na eksternoj maturi u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Tokom današnjeg dana uspješno je provedeno testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i iz predmeta Fizika, za učenike koji su odabrali fiziku kao jedan od izbornih predmeta iz kojih će se probno testirati. U našoj školi se nijedan učenik devetog razreda nije opredijelio za fiziku, tako da je testiranje provedeno samo iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.
testiranje1

testiranje2

Prema najavljenom rasporedu, za utorak, 09.04.2013. godine je predviđeno probno testiranje iz predmeta Matematika,
te Historija/Povijest i Geografija/Zemljopis, dok je za srijedu, 10.04. 2013. godine predviđeno testiranje iz prvog stranog jezika, te Biologije i Hemije/Kemije.
Rezultate ćemo objaviti kad se realizira probno testiranje iz svih navedenih predmeta.Već sada ih možete vidjeti na Oglasnoj ploči za učenike.