Izdavačka kuća „Bosanska knjiga“ uz preporuku i saglasnost nadležnog Ministarstva organizirala je dana 10.01.2018.  godine interaktivnu radionicu na temu: „Emocionalni izazovi u odgojno-obrazovnom radu“ pred oko 400 sudionika.
Voditelj interaktivne radionice eminentni profesor rehabilitator Darko Kobetić pripremio je aktuelne teme iz oblasti emocionalnih izazova. Navedenom su pristvovali: Kerim Fejzagić direktor škole, Emina Hrnjić pedakog škole, Edina Fejzagić nastavnik razredne nastave, Almira Karčić nastavnik geografije i Samira Bayram nastavnik matematike i fizike.