U ponedjeljak i utorak, 22. i 23.01.2018. godine, na osnovu memoranduma o saradnji Nastavničkih fakulteta i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a u okviru kontinuiranog stručnog usavršavanja i osposobljavanja nastavnika organiziran je i održan stručni seminar nastavnika/profesora Biologije kao obavezno stručno usavršavanje. Odsjek za Biologiju Prirodno-matematičkom fakulteteta u saradnji sa Aktivom Biologija KS organizirao je dvodnevno permanentno stručno usavršavanje nastavnika Biologije Kantona Sarajevo u JU OŠ “Malta”. Edukaciji je prisustvovala nastavnica Biologije iz naše škole Elvedina Rožajac-Idrizović. Prvog dana edukacije realizirane su sljedeće teme: “IKT u nastavi biologije” (predavač: Sabina Karović u periodu od 09,00 do 10,00 sati) i “Samostalni rad u nastavi biologije” (predavač: Elma Žužić u periodu od 10,15 do 11,15 sati). Drugog dana edukacije realirirane su teme: “Metodologija izrade testnih zadataka” (predavač: Adila Salibašić u periodu od 09,00 do 10,00 sati), “Genetika karcinoma i novosti u biotehnologiji” (predavač: prof. dr. Izet Eminović u periodu od 10,15 do 11,15 sati) i “Interna evaluacija” (predavač: Azra Nizić u periodu od 11,30 do 12,30 sati).