VILSONOVO ŠETALIŠTE

Vilsonovo šetalište zove se po 28. predsjedniku SAD – Tomasu Vudrovu Vilsonu koji je hiljadu devet stotina sedamnaeste godine objavio rat Njemačkoj, a time i naznačio kraj moćne Austro-Ugarske carevine. Međutim, da bi čudo slučajnosti bilo veće, ta ista Austrougarska je ovu ulicu napravila, uredila i pustila u promet početkom prošlog stoljeća, nazvavši je Kalajeva promenada prema imenu svog diplomate, političara, ministra finansija i poglavara BiH Benjamina Kalaja. Nakon pada monarhije (čiji je pad načeo onaj mladi nesretnik-heroj-terorista), Kalajeva promenada dobija naziv Vilsonovo šetalište. Ovaj naziv će od 1941-1945 biti preinačen u Musolinijevo šetalište. Danas se opet zove Vilsonovo šetalište.

“Vilsonovo šetalište” zove se po 28. predsjedniku SAD – Tomasu Vudrovu Vilsonu koji je hiljadu devet stotina sedamnaeste godine objavio rat Njemačkoj, a time i naznačio kraj moćne Austro-Ugarske carevine. Međutim, da bi čudo slučajnosti bilo veće, ta ista Austrougarska je ovu ulicu napravila, uredila i pustila u promet početkom prošlog stoleća, nazvavši je “Kalajeva promenada” prema imenu svog diplomate, političara, ministra finansija i poglavara BiH Benjamina Kalaja. Nakon pada monarhije (čiji je pad načeo onaj mladi nesretnik-heroj-terorista), Kalajeva promenada dobija naziv “Vilsonovo šetalište”. Ovaj naziv će od 1941-1945 biti preinačen u “Musolinijevo šetalište”.