U ponedjeljak i utorak, 22. i 23.01.1018. godine, održana su stručna predavanja u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Škole su bile dužne delegirati po dva predstavnika Aktiva razredne nastava koji su prisustvovali predavanjima.

Iz naše škole edukaciji su prisustvovale nastavnice Alisa Mujan i Alma Drljević. Svi nastavnici raspoređeni su u šest grupa. Naša škola nalazila se u prvoj grupi. Prvog dana stručnog usavršavanja realizirana je tema “Individualno-edukacijski program rada – planiranje i realizacija, primjena u praksi”, a predavači su bile Emrisela Delić i Edinalda Jakubović. U utorak je edukaciji prisustvovao po jedan nastavnik iz svake škole. Iz naše škole bila je prisutna Alma Drljević. Prezentirane su teme: “Burnout-profesionalno sagorijevanje” (predavač doc. dr. Lejla Silajdžić), “Izmjene ortografske norme bosanskog jezika” (predavač doc. dr. Mirela Omerović) i “Metode za rješavanje problemskih zadataka” (predavač doc. dr. Sanela Nesimović).